3 søyle el. hev-senk

kr 5 900,00

bjørk, 270/90 x 180/53 har både høyre og venstre løsning.

kr. 5900.- + mva pr. stk