Skap

kr 600,00

Skap m/ skyvedører, eik/hvit

80b, 40d, 85h,

kr. 600.- + mva