Savo kontorstol u/ lener

kr 3 200,00

Høy rygg og hodehviler, nytrekt i sort stoff,

kr. 3200.- + mva