6 stk. stoler

kr 200,00

6 stk. stoler fra Ikea, skai i sete plast i rygg

kr. 200.- + mva pr. stk